Loading...
Statistics

Hem - Skärgårdslamm Ab
www.lamm.ax/
Skärgårdslamm Ab är ett företag som startades upp i december 2014 med visionen att utveckla möjligheterna att producera ett högkvalitativt lammkött från den ...

Lamm.ax

Lamm.ax report, domain review

Last update: 2017-04-16 13:42:29

Redirect checking

 • Domain isn't redirected.

Language

 • Detected Language code: Sv

SSL checking

 • HTTPS: isn't used.

Content Report

 • Number of letters: 927
 • Number of words: 208
 • Number of sentences: 11
 • Average words per sentences: 19
 • Number of syllables: 305
 • Syllables in words: 277
 • Average syllables in words: 1.47
 • Number of words in first three syllables: 36
 • Percentage of word / syllables: 17.31

Readability

 • Flesch–Kincaid Grade Level: 9.10
 • Flesch Reading Ease: 63.60
 • Coleman Liau Index: 10.40
 • Automated Readability Index (ARI): 9.00
 • Dale–Chall Readability: 10.00
 • SMOG Index: 12.00
 • Spache Readability: 5.00
 • Words not in Dale-Chall easy-word list: 159
 • Words not in Spache easy-word list: 115
Scores can be interpreted as shown in the table below:

Flesch–Kincaid Score | School Level

 • 90–100 | 5th grade: Very easy to read. Easily understood by an average 11-year-old student.
 • 80–89 | 6th grade: Easy to read. Conversational English for consumers.
 • 70–79 | 7th grade: Fairly easy to read.
 • 60–69 | 8th & 9th grade: Plain English. Easily understood by 13- to 15-year-old students.
 • 50–59 | 10th to 12th grade: Fairly difficult to read.
 • 30–49 | College: Difficult to read.
 • 0–30 | College graduate: Very difficult to read. Best understood by university graduates.

ARI: Score | Age

 • 1 | 5-6: Kindergarten
 • 2 | 6-7: First Grade
 • 3 | 7-8: Second Grade
 • 4 | 8-9: Third Grade
 • 5 | 9-10: Fourth Grade
 • 6 | 10-11: Fifth Grade
 • 7 | 11-12: Sixth Grade
 • 8 | 12-13: Seventh Grade
 • 9 | 13-14: Eighth Grade
 • 10 | 14-15: Ninth Grade
 • 11 | 15-16: Tenth Grade
 • 12 | 16-17: Eleventh grade
 • 13 | 17-18: Twelfth grade
 • 14 | 18-22: College

Dale–Chall Score: Easily understood by ...

 • 0.0 - 4.9: ... an average 4th-grade student or lower.
 • 5.0 – 5.9: ... an average 5th or 6th-grade student.
 • 6.0 – 6.9: ... an average 7th or 8th-grade student.
 • 7.0 – 7.9: ... an average 9th or 10th-grade student.
 • 8.0 – 8.9: ... an average 11th or 12th-grade student.
 • 9.0 – 10.0: ... an average 13th to 15th-grade (college) student.

Keywords (2 words) / counter

 • "oss är" / 2
 • "för oss" / 2
 • "elverksgatan mariehamn" / 2
 • "glada djur" / 2

Keywords (3 words) / counter

 • "för oss är" / 2

Important Meta Datas

 • Meta Title: Hem - Skärgårdslamm Ab
 • Meta description: Skärgårdslamm Ab är ett företag som startades upp i december 2014 med visionen att utveckla möjligheterna att producera ett högkvalitativt lammkött från den åländska skärgården. För oss är den första och viktigaste komponenten att lammen växer upp i en bra miljö, med ett gott liv - saker som alla finns på Åland!

Other Meta datas:

 • Name:
  Content: website
 • Name: viewport
  Content: width=1000
 • Name: description
  Content: Skärgårdslamm Ab är ett företag som startades upp i december 2014 med visionen att utveckla möjligheterna att producera ett högkvalitativt lammkött från den åländska skärgården. För oss är den första och viktigaste komponenten att lammen växer upp i en bra miljö, med ett gott liv - saker som alla finns på Åland!
 • Name: generator
  Content: EverWeb 1.9.7 (1534)
 • Name: buildDate
  Content: torsdag 10 november 2016

Html Elements

 • <div> : 58
 • <p> : 29
 • <a> : 10
 • <meta> : 10
 • <span> : 8
 • <li> : 6
 • <img> : 6
 • <br> : 6
 • <script> : 5
 • <link> : 4
 • <iframe> : 2
 • <footer> : 1
 • <header> : 1
 • <title> : 1
 • <head> : 1
 • <style> : 1
 • <body> : 1
 • <html> : 1
 • <ul> : 1

Html Classes

 • "style2" : 12
 • "main" : 6
 • "style3" : 6
 • "style10" : 4
 • "style13" : 3
 • "style1" : 2
 • "style8" : 2
 • "style14" : 2
 • "shape_15" : 1
 • "shape_12" : 1
 • "shape_9" : 1
 • "shape_10" : 1
 • "shape_11" : 1
 • "style9" : 1
 • "shape_13" : 1
 • "style11" : 1
 • "style16" : 1
 • "shape_21" : 1
 • "shape_22" : 1
 • "shape_20" : 1
 • "style15" : 1
 • "style7" : 1
 • "style12" : 1
 • "shape_19" : 1
 • "shape_16" : 1
 • "linkstyle_4" : 1
 • "item4" : 1
 • "last" : 1
 • "item5" : 1
 • "content" : 1
 • "item3" : 1
 • "item2" : 1
 • "shape_1" : 1
 • "item0" : 1
 • "item1" : 1
 • "shape_0" : 1
 • "shape_2" : 1
 • "container" : 1
 • "shadow" : 1
 • "shape_8" : 1
 • "shape_7" : 1
 • "shape_6" : 1
 • "shape_3" : 1
 • "shape_4" : 1
 • "shape_5" : 1
 • "ewnavmenu" : 1

Links

We found a total of 8 different links.
External dofollow links:
1
Internal dofollow links:
7

External dofollow

Number of External dofollow links: 1

 • Href: https://www.facebook.com/skargardslammab
  Count: 1

Internal dofollow

Number of Internal dofollow links: 7

 • Href: index.html
  Title: HEM
  Count: 1
 • Href: om-oss.html
  Title: OM OSS
  Count: 1
 • Href: slaktanmlan.html
  Title: SLAKTANMÄLAN
  Count: 1
 • Href: lammfakta.html
  Title: LAMMFAKTA
  Count: 1
 • Href: kontakt.html
  Title: KONTAKT
  Count: 1
 • Href: press-och-fotomaterial.html
  Title: PRESS OCH FOTOMATERIAL
  Count: 2
 • Href: about-us.html
  Count: 1